هلدینگ ره وار - تجارت الکترونیکهلدینگ ره وار - تجارت الکترونیکهلدینگ ره وار - تجارت الکترونیک
به ما ایمیل بزنید
02128426815
9 صبح - 7 عصر
تهران

جشنواره ایرانیش

جشنواره قرعه کشی ایرانیش
خرید از پاساژ مجازی ایرانیش برابر است با شرکت در قرعه کشی 31 دستگاه خودروی ساینا

خرید مغازه ایرانیش

اسامی استان های تحت پوشش ایرانیش

در صورت رسیدن به 500 غرفه واگذار شده قرعه کشی آن استان انجام خواهد پذیرفت
امار هر هفته بروز رسانی میشود. آمار جمعیت بر اساس مرکز آمار ایران می باشد

استان تهران

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 4%

استان اصفهان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 1%

استان البرز

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 3%

استان ایلام

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 4%

استان آذربایجان شرقی

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 3%

استان آذربایجان غربی

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 3%

استان بوشهر

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 11%

استان اردبیل

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 12%

استان چهار محال و بختیاری

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 2%

استان خراسان جنوبی

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 4%

استان خراسان رضوی

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 2%

استان خراسان شمالی

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 5%

استان خوزستان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 2%

استان زنجان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 9%

استان سمنان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 2%

استان سیستان و بلوچستان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 5%

استان فارس

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 3%

استان قزوین

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 6%

استان قم

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 4%

استان کردستان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 9%

استان کرمان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 9%

استان کرمانشاه

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 7%

استان کهگیلویه و بویر احمد

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 12%

استان گلستان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 2%

استان گیلان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 14%

استان لرستان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 3%

استان مازندران

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 8%

استان مرکزی

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 1%

استان هرمزگان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 3%

استان همدان

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 1%

استان یزد

1
غرفه واگذارشده
1
کل غرفه موجود
درصد طی شده تا قرعه کشی
درصد طی شده تا قرعه کشی 10%
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

X